Bilde

Adresse / Östegård Kronrena, 67010 Årjäng Telefon / +4 67 088 98 283 Epost / : benny@signumdesign.se Webside / : www.signumdesign.se

Om oss

Ett konsultföretag som jobbar med att marknadsföra andra.

Vi marknadsför andra företag och tar fram allt material som skall tas fram och genomför det som skall genomföras vad gäller marknadsföring under en bestämd tid. Säg att det behövs en dag i veckan under ett år så jobbar vi med detta under den tiden och vi kan vad vi håller på med då vi harmånga års erfarenhet.

Kart