NTS sine kontorer på Ørje-grensen.

Adresse / Grensen E18, 1870 Ørje Telefon / 698 11 222 | 978 82 557 Epost / : orje@tollservice.no Webside / : ntsped.no

Om oss

NTS er et team med lang spedisjonserfaring på grensen Ørje-Hån. Det er din garanti for solide tjenester innen fortolling.

Nordisk Tollservice & Spedisjon Ørje AS har et team med mange års spedisjonserfaring på grensen Ørje-Hån. Derfor har du all grunn til å stole på arbeidets og tjenestenes kvalitet. Firmaet kan fortolle for alle grenseoverganger EU-Norge og Norge-EU. Stadig flere transportfirmaer, bedrifter og privatpersoner benytter våre tjenester for å forenkle gods- og varetransport mellom landene.

Kart