Bilde

Adresse / Storgata 69, 1870 Ørje Postboks 100, 1871 Ørje, 1870 Marker Telefon / +47 952 02 858 Epost / : nosolber@online.no Webside / : markadenas.mamutweb.com/

Om oss

Vi arbeider med utvikling av mindre bedrifter, innen de fleste områder.
Utarbeidelse av planer og budsjetter med regelmessig oppfølging.
Har du en ide som du ønsker å drøfte i fortrolighet så ta kontakt. De fleste ideer har et godt potensiale.

Kart