Bilde

Adresse / Ørje, 1870 Marker Telefon / 468 25 889 | 913 89 934 Epost / : post@jplrail.no Webside / : www.jplrail.no

Om oss

JPL Rail & Construction leverer tjenester innenfor vedlikehold, bygging og fornyelse av jernbane i Norge.

Vår kjernevirksomhet ligger i kompetansen med trafikksikkerhet og vedlikehold av infrastrukturen i Norge.

Vi er et lite selskap som har utvviklet seg raskt og har 6 fast ansatte og baserer en del av virksomheten gjennom innleie i høysesong.

Vi disponerer 8,5 tonns skinnegående graver med høyde og svingbegrensning men skaffer alt av maskiner og utstyr etter behov.

JPL Construction er en underavdeling av selskapet som blant annet forhandler ASAK miljøstein og vi tar på oss oppdrag i nærområdet med gratis befaring i forbindelse med drenering rundt hus, utearealer og opparbeidelse av disse, med blant annet støttemurer og belegningsstein.

Vi forhandler også ICOPAL glassrekkverk til veranda samt massasjebad vi vår samarbeidspartner SPATEC.

Kart