Fargeundersøkelse

500,0 kr per time eks.mva

Vi kan hjelpe deg med å undersøke historien til huset ditt.

Dette gjøres ved å lage en fargetrapp/ fargestige/ skrapestige. Det er en møysommelig prosess, som går ut på skrape seg frem til tidligere malingslag.
Det lages en rapport, hvor nærmeste NCS-kode og mest sannsynlig malingstype beskrives. Ett laberatorie må analysere malingen for å kunne si type maling 100% sikkert.
Når de historiske fakta er avklart, hjelper vi deg med å spesiallage eller finne frem nærmeste NCS-kode på malingen, slik at den blir lik den som engang var der.