isotrol klar grund

Rett på rust !

PRODUKTTYP Högpenetrerande opigmenterad grundfärg baserad på
alkyd och linolja.

På bildet fra bunn
1. rust
2. Isotrol klarlack grund
3. Isotrolguard pansar
4. Isotrol finish (Her kan det brukes Engwall o Claessons linoljemaling, hvis det ønskes)

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN
Grundfärg för underhåll och ommålning av järn, plåt och
stålkonstruktioner
Isotrol Klarlack Grund är yttolerant och har utmärkta
penetrationsegenskaper och rekommenderas därför
särskilt för objekt som är svåra att rengöra och
förbehandla tex. fackverk, höga master, objekt med nitar,
spalter och överlappningar. Även på ytor där man av olika
skäl inte vill avlägsna tidigare målad färg.
Kan även användas som temporärt skydd för återrostning
av blästrad yta (Sa2½, Sa3)

För kulturhistoriska objekt kontakta Introteknik AB om
speciell grundfärg önskas.

TEKNISKA DATA
Torrhalt 47 ± 2 volym %
Densitet 0,9 ± 0,02 kg/l
Viskositet 28 ± s (Ford C4)
Flampunkt +41° C
Bindemedel Linoljealkyd
Skikttjocklek 12-15 µm rekommenderas
Praktisk färgåtgång 12-15 m²/l
Torktid Normalt övermålningsbar vid 23°C efter 8h med
lacknaftabaserade färger.,
Torktid minst 24 h före övermålning med Isomastic och
xylenbaserade färger.
Kulör Svagt gultonad
Glans Halvblank
Appliceringsteknik Högtryckssprutning, roller, pensel
Lagring och transport 0–40°C
Förpackningar 1, 4, 20 liter
Lösningsmedel Lacknafta
VOC 460 g/l Anm: tillhör kategori ”binding product”