Grevlings moddler

Grevlings moddler brukes tørr ved fordrivning av ådring, marmorering og andre typer dekorativt maling. Egner seg til vannbasert og magre oljebaserte lasurer og malinger.

Finns i 1100-1 , 1100-2 og 1106-50

Bildet er 1100-2.