Slagfaste himlinger

Himlinger som tåler en smell

Slagfaste himlinger er spesielt konstruert for å oppfylle de strenge kravene til vegg- og himlingskledninger i bygninger med intensiv bruk, som idrettshaller og gymnastikksaler.