Akustikkhimlinger

Demp lyd med himlingen

Himlingen har en viktig akustisk funksjon i bygg, spesielt i store oppholdsrom, klasserom, auditorier og idrettshaller.