Illustrasjonsbilde som viser håntverker i arbeid.

Adresse / Haldenveien 810, 1870 ØRJE Marker Telefon / 976 08 320 Epost / : gunnars.snekkeri@halden.net

Om oss

Snekkeri, spesielt trapper, men også møbler og annet.

Kart