Bilde som viser oppføring av mur.

Muring

Vi gjør mange typer muringsarbeider. Forskaling og levering av grunnmur, bygging med leca og andre materialer, pussing og avretting.